Bài 14 - Địa lý 10

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1870|Tải về: 3

Kiểm tra bài cũ:Câu 1: Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.Câu 2: Dựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độDựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ?Bài 14 - THỰC HÀNH.ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI KHÍ

Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
Câu 2: Dựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ
Dựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ?
Bài 14 - THỰC HÀNH.
ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ ĐỚI KHÍ HẬU.
Yêu cầu:

- Xác định phạm vi các đới khí hậu.
- Tìm hiểu đặc điểm các đới khí hậu.
- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Lượng nhiệt của Trái Đất nhận được không đều ở các vĩ độ là nguyên nhân sinh ra các vành đai nhiệt.
Sự phân bố lượng nhiệt và ẩm là cơ sở để phân chia các đới khí hậu
DỰA VÀO BẢN ĐỒ HÌNH BÊN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT?
BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Đọc bản đồ và phân tích:
a. Các đới khí hậu:
Dựa vào các chỉ tiêu ……………. người ta chia mỗi bán cầu ra: ….. vòng đai khí hậu (đới khí hậu)
- Đới khí hậu xích đạo
- Đới khí hậu cận xích đạo.
- Đới khí hậu cận nhiệt
- Đới khí hậu nhiệt đới
- Đới khí hậu ôn đới
- Đới khí hậu cận cực
- Đới khí hậu cực

Nhiệt, ẩm
7
Cho biết sự phân hóa của đới khí hậu: nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới?
BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Va-len-xi-a
U-pha
Pa-lec-mô
Hà Nội
Em có nhận xét gì về các kiểu khí hậu : nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới trên bản đồ?
b. Sự phân hoá khí hậu ở một số đới:
Đới khí hậu ôn đới chia 2 kiểu: + Lục địa
+ Hải dương
Đới khí hậu cận nhiệt chia 3 kiểu:+ Lục địa
+ Gió mùa
+ Đ.T.Hải
Đới khí nhiệt đới chia 2 kiểu: + Lục địa
+ Gió mùa.
Sự phân hoá khí hậu ở đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới có gì khác nhau?
c. Sự khác biệt trong phân hoá khí hậu ở đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới:

Ở đới khí hậu ôn đới, các kiểu khí hậu phân hoá chủ yếu theo kinh độ.

Ơ� đới khí hậu nhiệt đới, các kiểu khí hậu phân hoá chủ yếu theo vĩ độ.
Hoạt động nhóm: 3 nhóm ( Cặp đôi)
Nhóm 1: Tìm hiểu kiểu khí hậu ôn đới lục địa Upha ( Liên bang Nga)
Nhóm 2: Tìm hiểu kiểu khí hậu ôn đới hải dương Valenxia ( Ai len)
Nhóm 3: Tìm hiểu kiểu khí hậu Cận nhiệt địa trung hải Palecmô ( Italia)
Thời gian làm việc: 5 phút
2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa:
a. Đọc biểu đồ:
Mỗi một biểu đồ cần phân tích được các yếu tố sau:
Nằm ở đới khí hậu nào?
Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, tháng cao nhất khoảng bao nhiêu?→ Biên độ nhiệt năm là bao nhiêu?
Lượng mưa:
+ Tổng lượng mưa
+ Bao nhiêu tháng mưa nhiều, bao nhiêu tháng mưa ít? Đó là những tháng nào?
BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Va-len-xi-a
U-pha
Pa-lec-mô
Hà Nội
-Nằm ở đới khí hậu
nhiệt đới gió mùa
-Nhiệt độ TB tháng thấp nhất:
Khoảng +160C
-Nhiệt độ TB tháng cao nhất:
Khoảng +280C
-Biên độ nhiệt năm:
khoảng 120C
-Tổng lượng mưa cả năm:
1694mm
-Mưa nhiều tập trung
vào tháng 510
-Mưa ít tập trung
vào các tháng 113
-Nằm ở đới khí hậu
ôn đới lạnh lục địa
-Nhiệt độ TB tháng thấp nhất:
khoảng -70C
-Nhiệt độ TB tháng cao nhất
khoảng +180C
-Biên độ nhiệt năm:
khoảng 230C
-Tổng lượng mưa cả năm:
584mm
-Mưa nhiều tập trung vào tháng
6,7(thực chất là băng tan )
-Mưa ít tập trung vào các tháng
2;3;4( thực chất là tuyết rơi)
-Nằm ở đới khí hậu
ôn đới hải dương
-Nhiệt độ TB tháng thấp nhất:
khoảng +80C
-Nhiệt độ TB tháng cao nhất:
khoảng +160C
-Biên độ nhiệt năm:
khoảng 80C
-Tổng lượng mưa cả năm:
1416mm
-Mưa nhiều tập trung
vào tháng 83
-Mưa ít tập trung
vào các tháng 47
-Nằm ở đới khí hậu
Cận nhiệt Địa Trung Hải
-Nhiệt độ TB tháng thấp nhất
khoảng +80C
-Nhiệt độ TB tháng cao nhất:
khoảng >+200C
-Biên độ nhiệt năm:
khoảng 120C
-Tổng lượng mưa cả năm:
692mm
-Mưa nhiều tập trung
vào tháng 95
-Mưa ít tập trung
vào các tháng 68
Thông qua biểu đồ khí hậu của Valenxia và U-pha, hãy so sánh khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa?
So sánh kiểu khí hậu ôn đới hải dương & ôn đới lục địa
GiỐNG NHAU

Nhiệt độ trung bình
năm……. (tháng cao
nhất chưa tới 200C)

Lượng mưa trung
bình năm thấp hơn
một số kiểu khí hậu
của ………….
KHÁC NHAU
- Ôn đới hải dương: có
nhiệt độ tháng thấp nhất
…………..; biên độ nhiệt
năm ……..; mưa nhiều
quanh năm; mưa nhiều
về mùa…………
- Ôn đới lục địa: có nhiệt
độ tháng thấp nhất ..........
……; biên độ nhiệt năm
……..; mưa ít hơn; mưa
nhiều về …………….
Thấp
Trên 0 độ C
Nhỏ
Đông
Dưới
0 độ C
Lớn
Mùa hạ
Đới nóng
Thông qua biểu đồ khí hậu của Hà Nội và Palecmo, hãy so sánh khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải?
So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa & cận nhiệt Địa trung hải
GiỐNG NHAU

Nhiệt độ trung bình
năm ………..

Có một mùa ………,
một mùa ……….
KHÁC NHAU
- Nhiệt độ: nhiệt đới gió
mùa ………. …..
cận nhiệt ĐTH
Lượng mưa:
+ Nhiệt đới gió mùa mưa
………….. & mưa vào ……
……, khô về …………...
+ Cận nhiệt ĐTH mưa …..
Hơn & mưa nhiều hơn vào
…………., khô vào ………..
cao
mưa
khô
Cao hơn
Nhiều hơn
mùa
Hạ
Mùa Đông
Ít
Thu - Đông
Mùa Hạ
CỦNG CỐ
HỌC SINH HOÀN THÀNH BÀI THỰC HÀNH VÀO VỞ BÀI TẬP

CHUẨN BỊ BÀI MỚI CHO TIẾT TIẾP THEO – BÀI 15
[Ẩn quảng cáo]