bài 15(cb).thủy quyển. một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông...

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 748|Tải về: 1

BÀI 15 : THỦY QUYỂN . MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤTDựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết nước trên Trái Đất tồn tại ở những dạng nào?HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂNNƯỚC NGỌT Ở TRÊN LỤC ĐỊA: SÔNG SUỐI, AO HỒ, BĂNG TUYẾT, NƯỚC NGẦMNƯỚC MẶN TRONG CÁC BIỂN, ĐẠI D

BÀI 15 :
THỦY QUYỂN . MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết nước trên Trái Đất tồn tại ở những dạng nào?
HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN
NƯỚC NGỌT Ở TRÊN LỤC ĐỊA: SÔNG SUỐI, AO HỒ, BĂNG TUYẾT, NƯỚC NGẦM
NƯỚC MẶN TRONG CÁC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG
THỦY QUYỂN
I. THỦY QUYỂN
1. KHÁI NIỆM THỦY QUYỂN
NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA
NƯỚC TRONG ĐẠI DƯƠNG
HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN
NƯỚC TRONG ĐẠI DƯƠNG
HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN
NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA
Có mối quan hệ như thế nào?
Tại sao các dạng nước vẫn được duy trì thường xuyên trên Trái đất mà không mất đi ?
VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC
2. TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Cho biết nước tham gia vào những vòng tuần hoàn nào ?
Vòng tuần hoàn nhỏ
Vòng tuần hoàn lớn
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG
BỐC HƠI
MÂY
MƯA
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG
BỐC HƠI
MÂY
LỤC ĐỊA
MƯA
CÁC DẠNG NƯỚC
? Nước tham gia 2 quá trình: Bốc hơi, nước rơi.
? Nước tham gia 3 quá trình: Bốc hơi,nước rơi, dòng chảy hoặc 4 quá trình: bốc hơi, nước rơi, dòng chảy, ngấm..
Thành phần của nước trên trái đất
?Nước sông, hồ chỉ chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ nhưng có vai trò vô cùng quan trong đối với cuộc sống.
Chế độ nước ở các con sông rất khác nhau, ví dụ Amadôn hầu như mưa quanh năm, nước rất nhiều, các sông ở miền Trung nước ta lại có 1 mùa lũ, 1 mùa cạn?nguyên nhân nào ảnh hưởng tới chế độ nước sông?
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỌ NƯỚC SÔNG
NHÓM
NHÂN TỐ
HOẠT ĐỘNG
CHẾ ĐỘ MƯA
BĂNG TUYẾT�
NƯỚC NGẦM
ĐỊA THẾ
THỰC VẬT
HỒ , ĐẦM
1
2
3
4
5
6
Tại sao người ta nói tàn phá rừng cũng là một nguyên nhân gây ra lũ bùn, lũ quét ? Từ đó cho biết ảnh hưởng của thực vật đối với chế độ nước sông? Trả lời câu hỏi và giải thích : " ở lưu vực sông rừng phòng hộ được trồng ở đâu ?"
Dựa vào các biểu đồ trang 54 và những kiến thức đã biết: Cho biết chế độ mưa ở các đới khí hậu: xích đạo, nhiệt đới gió mùa, Địa trung hải, ôn đới hải dương phía tây? Tìm mối liên hệ giữa chế độ nước sông với chế độ mưa ở các đới khí hậu đó? Cho ví dụ
So sánh địa hình ở miền núi và đồng bằng? Tốc độ dòng chảy ở 2 khu vực ra sao? Từ đó cho biết ảnh hưởng của địa thế đối với chế độ nước sông. Giải thích tại sao ở miền trung nước ta lũ ở các sông lên nhanh .
Hồ đầm có tác dụng điều hòa nước sông như thế nào? Giải thích tại sao chế độ nước sông Mê Công điều hòa hơn chế độ nước sông hồng.
Nước ngầm có vai trò như thế nào đối với chế độ nước sông? Ơ� miền đất đá dễ thấm nước chế độ sông ra sao, ở miền đất khó thấm chế độ nước sông ra sao? Cho ví dụ
Băng tuyết tập trung ở đâu? Tan ra vào mùa nào? Từ đó quyết dịnh tới chế độ nước sông như thế nào? Cho ví dụ
1. CHẾ ĐỘ MƯA
KIỂU KHÍ HẬU
CHẾ ĐỘ MƯA
CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG
XÍCH ĐẠO
NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG
ĐỊA TRUNG HẢI
Mưa lớn, quanh năm
6 tháng mưa
Mưa quanh năm
Mưa vào mùa Đông
Lưu lượng lớn, điều hòa
Không điều hòa, mùa lũ, mùa khô hạn
Điều hòa
Không điều hòa
Mưa quanh năm
Chế độ nước sông điều hòa
Mưa theo mùa
Chế độ nước sông không điều hòa
VÍ DỤ
SÔNG AMAZÔN
SÔNG CỬU LONG
Chảy qua miền khí hậu nhiệt đới gió mùa có một mùa mưa và một mùa khô
Chảy qua miền khí hậu xích đạo có một mưa lớn quanh năm
Có một mùa nước lớn và một mùa cạn, lưu lượng nước thất thường
Lưu lượng nước lớn quanh năm
NĂNG LƯỢNG BXMT LỚN, NHIỆT ĐỘ TĂNG
BĂNG, TUYẾT TAN RA
CUNG CẤP NƯỚC CHO SÔNG NGÒI
2.BĂNG TUYẾT
Gây lũ lụt, nước lớn vào mùa đầu mùa xuân, mùa thu cạn kiệt
CÁC SÔNG Ở MIỀN XIBIA - NGA
Chảy từ Nam -lên Bắc
Đầu mùa xuân
Thượng nguồn nhân được lượng nhiệt độ lớn, băng tuyết tan ra
Hạ nguồn nhận được ánh sáng ít, băng tuyết chưa kịp tan
Nước chảy tràn, gây lũ lụt, hình thành nhiều hồ,
Đầm lầy
3.NƯỚC NGẦM
Cung cấp nước, điều tiết dòng chảy cho sông ngòi
Vùng đất đá thấm nước tốt
Nguồn dữ trữ và cung cấp nước cho sông ngòi
Vùng đất đá khó thấm nước
Điều tiết dòng chảy cho sông ngòi kém
4. ĐỊA THẾ
Tốc độ dòng chảy lớn
Miền núi
Tốc độ dòng chảy nhỏ, điều hoà.
Đồng bằng
MIỀN TRUNG NƯỚC TA
Hệ thống núi ăn sát ra tận biển, độ dốc lớn
Mưa tập trung.Tốc độ dòng chảy lớn
Lũ lên nhanh
5.THỰC VẬT
Một phần được giữ lại trên cành, lá cây
Một phần được thảm mục và cây cỏ giữ lại
Một phần len theo rễ cây ngấm xuống đất
Điều tiết dòng chảy, giảm tốc độ dòng chảy, giảm lũ lụt.
Chặt phá rừng đầu nguồn làm cho xói mòn đất, gây lũ quét, lũ bùn, sạt lở đất và gây thiếu nước vào mùa khô
6. HỒ, ĐẦM
Là nơi chứa nước
Điều tiết dòng chảy cho sông
MÙA MƯA
Nước được chứa trong hồ, giảm lưu lượng nước cho sông
MÙA KHÔ
Nước chảy trong hồ ra cung cấp nước cho sông
Mùa mưa nước dâng lên, một phần chảy vào Biển Hồ , giảm lưu lượng nước cho sông MêKông
Mùa khô, khi nước sông MêKông hạ xuống, nước trong Biển Hồ chảy ra cung cấp nước cho sông
BIỂN HỒ
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
HOẠT ĐỘNG: Hoàn thành đầy đủ các thông tin vào phiếu học tập
SÔNG
NƠI BẮT NGUỒN
DIỆN TÍCH LƯU VỰC
CHIỀU DÀI
VỊ TRÍ
NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC CHÍNH
Tìm một số sông lớn khác có nguồn cung cấp nước tương tự và xác định vị trí của chung trên bản đồ tự nhiên thế giới
1. SÔNG NIN
2. SÔNG AMADÔN
3.SÔNG IÊNITXÊI
IÊNITXÊI
Nước lớn vào mùa xuân, mùa hạ
Đóng băng vào mùa đông
Sông
V? trí
Noi b?t ngu?n
Chi?u dài
Di?n tích luu v?c
Ngu?n cung c?p nu?c
Aic?p
H? Victoria
6685 km
2881000 km2
Nu?c ng?m, mua
Bra-xin
6437 km
7170000 km2
Mua, nước ngầm
LB Nga
2580000 km2
Băng, tuyết tan
4102 km
Nin
Amadôn
Iênitxêi
Dãy Xaian
Dãy Andet
CỦNG CỐ
Câu 1: Có những nhân tố nào ảnh hưởng tới chế độ nước sông?
Câu 2: Nối các ý ở 2 cột A, B sao cho hợp lý.
Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, địa thế, thực vật và hồ đầm.
[Ẩn quảng cáo]