/3

Bài 18- Ông đồ- Ngữ văn 8

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1255|Tải về: 0

Phân tích bài thơ: ÔNG ĐỒ của VŨ ĐÌNH LIÊN  Trong hai đoạn thơ đầu, tác giả sử dụng thuần bút pháp tự sự, chỉ kể chuyện, lại là một câu chuyện khá ư bình thường, cứ như một thói quen, một nhịp tuần hoàn quen thuộc: “Mỗi năm... lại thấy...” Chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Song tác giả vẫn không giấu đư

[Ẩn quảng cáo]