/4

Bài 2. Một số oxit quan trọng(tiết 1 và 2)

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2405|Tải về: 0

Tuần 2 Ngày soạn:17/08/2010 Tiết 3 Ngày dạy: 19/08/2010Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNGA. CANXI OXIT CaOTrọng tâm: Nắm được tính chất hóa học của CaO Nắm được các phản ứng điều chế CaO.I.MỤC TIÊU : Sau bài này HS phải:1. Kiến thức : Nắm được tính chất hoá học; ứng dụng; phương pháp điều chế CaO.2. Kỹ n

[Ẩn quảng cáo]