/4

Bài 2. Một số oxit quan trọng(tiết 1 và 2)

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1644|Tải về: 0

Tuần 2 Ngày soạn:17/08/2010 Tiết 3 Ngày dạy: 19/08/2010Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNGA. CANXI OXIT CaOTrọng tâm: Nắm được tính chất hóa học của CaO Nắm được các phản ứng điều chế CaO.I.MỤC TIÊU : Sau bài này HS phải:1. Kiến thức : Nắm được tính chất hoá học; ứng dụng; phương pháp điều chế CaO.2. Kỹ năng : Rèn khả năng quan sát, nhận biết, tư duy, làm toán hóa học.3. Thái độ : Sự thích thú với môn học hơn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường .II.CHUẨN BỊ : 1.GV : Hoá chất : CaO, dd HCl, dd H2SO4 loãng, CaCO3, dd Ca(OH)2 . Dụng cụ : Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh . Tranh ảnh lò lung vôi trong công nghiệp và thủ công .2.HS: Tìm hiểu trước nội dung bài học.III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :1.Ổn định lớp(1’): 9A1……./……. 9A2………/……… 9A3……/…….. 9A4……./………2.Kiểm tra bài cũ (10’): HS 1: Làm bài tập...