/2

Bai 2 Tiết 3. Từ mượn

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1526|Tải về: 1

Tuần 2 BÀI 2 Tiết 3 TỪ MƯỢNA. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT :HS hiểu được thế nào là từ mượn.Bước đầu biết sử dụng từ mượn một cách hợp lí trong nói , viết.B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm tra sĩ số, nề nếp của HS.II. KIỂM TRA BÀI CŨ:Từ là gì? Khi nào một được coi là từ?Thế nào là từ đơn? Từ phức?Từ ph

[Ẩn quảng cáo]