Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Bài 20.Nước Đại Việt thời Lê sơ (IV.Một số danh nhân xuất sắc của nhân loại

Lượt xem:1901|Tải về:6|Số trang:10 | Ngày upload:09/11/2012

Bài 20. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428 – 1527)Tiết 44: IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của nhân loạiI. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức:Hiểu biết sơ lược về cuộc đời và những cống hiến cho lớn của một số danh nhân văn hóa, tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông đối với sự nghiệp của nước Đại Việt ở thế kỉ XV. 2. Tư tưởng:Giáo dục lòng tự hào và biết ơn những bậc danh nhân thời Lê, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 3. Kĩ năng:Phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử.II. Phương tiện lịch sử:-Chân dung Nguyễn Trãi.-Những mẫu chuyện về các danh nhân văn hóa dân tộc.III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: -Chế độ thời Lê Sơ có đặc điểm gì ?+Quy củ, chặt...