bài 21 nhiệt năng

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 681|Tải về: 3

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀI HƯƠNGTỔ: TOÁN - LÝ - TIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO Quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó giảm dần. Cuối cùng không nảy lên được nữa. Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ năng đã giảm dần. Vậy cơ năng đã biến mất hay chuyển thành một dạng năng lượng khác ?Tiết 24

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀI HƯƠNG
TỔ: TOÁN - LÝ - TIN
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO

Quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó giảm dần. Cuối cùng không nảy lên được nữa. Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ năng đã giảm dần. Vậy cơ năng đã biến mất hay chuyển thành một dạng năng lượng khác ?
Tiết 24 - BÀI 21: NHIỆT NĂNG
I. NHIỆT NĂNG
Câu hỏi: Khi nào một vật có động năng ?
Câu hỏi: Các phân tử cấu tạo nên vật có động năng hay không ? Vì sao ?
Trả lời: Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng-> chúng có động năng .
-Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
Câu hỏi: Nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật thay đổi như thế nào ?Vì sao?
Trả lời: Nhiệt độ của vật tăng-> các phân tử chuyển động nhanh-> động năng tăng -> nhiệt năng của vật tăng.
-Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
Khi vật chuyển động -> có động năng
Nhiệt năng là gì?
-Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
Tiết 24 - BÀI 21: NHIỆT NĂNG
I. NHIỆT NĂNG
-Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
-Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG
Câu hỏi: Dựa vào đâu để nhận biết nhiệt năng của vật thay đổi ?
Câu hỏi: Làm thế nào để làm tăng nhiệt năng của miếng đồng ?
Trả lời: Làm thay đổi nhiệt độ của miếng
đồng
Trả lời: Dựa vào sự thay đổi nhiệt độ của vật.
*Thảo luận nhóm: đưa ra các cách làm thay đổi nhiệt độ của miếng đồng .Từ đó đưa ra các cách để làm thay đổi nhiệt năng?
Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công và truyền nhiệt.
III.NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt năng
Nhiệt lượng
Câu hỏi: Nhiệt lượng là gì?
Trả lời:Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà
nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình
truyền nhiệt
Tiết 24 - BÀI 21: NHIỆT NĂNG
I. NHIỆT NĂNG
-Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
-Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG
Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công và truyền nhiệt.
III.NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt
Kí hiệu: Q
Đơn vị: Jun (J)
C3:Nung nóng một miếng đồng rồi thả
vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng
của miếng đồng và của nước thay đổi
như thế nào?
IV.VẬN DỤNG:
C3: + Nhiệt năng của miếng đồng giảm.
+ Nhiệt năng của nước tăng.
+ Đây là quá trình truyền nhiệt.
C4: Xoa hai bàn tay vào nhau ta tay nóng
lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển
hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng
nào? Đây là thực hiện công hay truyền
nhiệt?
C4: + Có sự chuyển hoá năng lượng từ cơ
năng sang nhiệt năng.
+ Đây là sự thực hiện công.
C5: Giải thích hiện tượng quả bóng rơi,mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó giảm dần.Cuối cùng không nảy lên được nữa. Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ năng đã giảmdần. Vậy cơ năng đã biến mất hay chuyển thành một dạng năng lượng khác ?
C5: Cơ năng của quả bóng chuyển thành
nhiệt năng của quả bóng, nhiệt năng của
sàn và chỗ va chạm, nhiệt năng của
không khí xung quanh quả bóng.
Tiết 24 - BÀI 21: NHIỆT NĂNG
I. NHIỆT NĂNG
-Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
-Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG
Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công và truyền nhiệt.
III.NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt
Kí hiệu: Q
Đơn vị: Jun (J)
IV.VẬN DỤNG:
BT1: Khi nói:" Mọi vật đều
có nhiệt năng" là đúng hay sai?
a/ Đúng
b/ Sai
BT2:Khi chuyển động nhiệt của
các phân tử cấu tạo nên vật nhanh
lên thì đại lượng nào sau đây của
vật không tăng?

a/ Nhiệt độ. b/ Nhiệt năng.

c/ Khối lượng. d/ Thể tích.
BT3: Nhiệt độ của hai vật bằng nhau
thì nhiệt năng của hai vật đó có bằng
nhau không? Giải thích.
Trả lời: Không. Vì nhiệt năng không
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật mà
còn tỉ lệ với số phân tử tạo thành vật
(vì nhiệt năng bằng tổng động năngcủa
các phân tửtạo thành vật ).
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Làm bài tập 21.1 ? 21.5 SBT trang 28
Đọc thông tin : Có thể em chưa biết.
Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học ở học kì II để tiết sau kiểm tra 1 tiết
Xin chân thành cám ơn quí
thầy cô và các em học sinh
[Ẩn quảng cáo]