/25

BÀI 21 PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM T 2

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2113|Tải về: 3

Nhiệt liệt chào mừng Giáo viên : VÕ THÁI HƯNG Trường : THCS NGŨ LẠC Các thầy cô giáo đến dự giờ ! Môn GDCD lớp 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1 : Em h�y n�u kh�i ni?m v� d?c di?m c?a Ph�p lu?t nu?c c?ng hịa x� h?i ch? nghia Vi?t Nam? Câu 2 : Em k? t�n 3 b? lu?t hoac lu?t m� em bi?t. Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 2) Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 2) Khái niệm: 2. Đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật: 2.1. Đặc điểm của pháp luật: 2. 2. Bản chất của pháp luật: Quan sát ảnh Bỏ phiếu bầu cán bộ lớp Thị trường vàng và ngoại tệ Thị trường lúa gạo Em hãy kể tên các quyền của công dân thể hiện trong các bức tranh mà em vừa nhìn thấy? Theo em bản chất của pháp luật là gì? Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 2) Khái niệm: 2. Đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật: 2.1. Đặc điểm của pháp luật: 2. 2. Bản chất của pháp luật: - Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam; - Thể hiện quyền làm chủ của nhân dânViệt Nam trên tất cả các lĩng vực đời sống của xã hội ( chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục). 2. 3. Vai trò của pháp luật: Quan sát ảnh CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI CÓ KỈ LUẬT VÀ CHẤP HÀNH TỐT PHÁP LUẬT BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN Em hãy nêu lên sự khác biệt giữa các bức tranh vừa quan sát là gì? Hiến pháp 1992 Điều 58 : “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác ...” Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Điều 133 Tội cướp tài sản - Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) … đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. Hiến pháp 1992 Điều 74 : “Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào Nghiêm cấm việc trả thù nguời khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng khiếu nại tố cáo để vu khống ,vu cáo làm hại người khác” Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Điều 132 : Tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo … 2.Người nào trả thù người khiếu nại , tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm Em hãy nêu vai trò của pháp luật. Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 2) Khái niệm: 2. Đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật: 2.1. Đặc điểm của pháp luật: 2. 2. Bản chất của pháp luật: 2. 3. Vai trò của pháp luật: - Là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; - Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của công dân, đảm bảo công bằng xã hội. Chúng ta cần làm gì để thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật? CHÀO TẠM BIỆT! Chúc sức khỏe quý thầy cô và các em!