Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 21. Sự giàu đẹp của tiếng việt

Lượt xem:1850|Tải về:4|Số trang:5 | Ngày upload:17/07/2013

Tuần 23.Tiết 85.Bài 21: SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT (Đặng Thai Mai) I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức:Qua bài học sinh: - Hiểu được trên những nét chung sự giàu đẹp của tiếng Việt qua sự phân tích, chứng minh của tác giả . - Nắm được những điểm nổi bậc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn : Lập luận chăït chẽ, chứng cứ toàn diện. 2. năng. - Nhận biết và phân tích một văn bản nghị luận,chứng minh,bố cục,hệ thống lập luận,lí lẽ,dẫn chứng. 3. Thái độ. - Yêu thích môn học. II. Chẩn bị: GV: Soạn bài,ảnh chân dung Đặng Thai Mai,bảng phụ. HS: Đọc trước và soạn bài theo câu hỏi phần đọc – hiểu văn bản. III.Tiến trình tổ chức dạy – học. Hoạt động 1: Khởi động,giới thiệu bài: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số :7a : 2/ Kiểm tra bài cũ : ? Phân tích và nhận xét về cách lập luận bài (tinh thần yêu nước của nhân dân ta) ? (Bằng dẫn chứng cụ thể,phong phú , giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí : “ dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là truyền thống quý báu của ta”. Bài văn là một mẫu mực về lập luận,bố cục và cách dẫn chứng của văn nghị luận. HS nhận xé - GV nhận xét cho điểm 3/ Bài mới: * Giới thiệu bài : Chúng ta là người Việt Nam,hàng ngày dùng tiếng mẹ đẻ – tiếng nói của toàn dân tộc,để suy nghĩ,nói năng,giao tiếp.Nhưng đã mấy ai biết tiếng nói Việt Nam có nhũng đặc điểm,nhũng giá trị gì và sức sống của nó ra sao.Muốn hiểu sâuđể cảm nhận một cách thích thú vẻ đẹp.Sự độc đáo của tiếng nói dân tộc Việt Nam.Chúng ta đi tìm hiểu văn bản “ Sự giàu đẹp của Tiếng Việt ”,của tác giả Đặng Thai Mai. Hoạt động của GV –HS Nội dung  Hoạt động 2: Tiếp súc văn bản. Gv nêu yêu cầu đọc: Giọng rõ ràng,mạch lạc,nhấn mạnh những câu in nghiêng. Gv đọc mẫu một đoạn . Hs đọc tiếp. Gv nhận xét. + Giải nghĩa từ: ? Trong bài có bao nhiêu từ cần giảI nghĩa ? ? Em hiểu thế nào là nghữ âm ? ( hệ thống các âm của một ngôn ngữ ). Còn các từ khác các em về xem sgk. Gv giới thiệu chân dung của giáo sư Đặng Thai Mai. Hs đọc chú thích sgk.. + Qua sự chuẩn bị bài ở nhà : ? Hãy cho biết những nét chính về tác giả Đặng Thai Mai ? Hs trả lời. Gv chốt : Đặng Thai Mai (1902 – 1984) người làng Lương Điền ( nay là Thanh Xuân) huyện Thanh Chương –tỉnh Nghệ An,sinh ra trong một gia đình nho học. Trước năm 1945 dạy học,hoạt động cách mạng,sáng tác và nghiên cứu khoa học. Sau 1945 giữ nhiều trọng trách trong bộ máy chính quyền và cáccơ quan văn nghệ.Viết một số công