/8

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ( I. Tình hình chính trị xã hội)

Upload: NgoCaoMinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 515|Tải về: 4

CHƯƠNG VĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIITiết 47 . Bài 22SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN(Thế kỷ XVI - XVIII)I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘII. Mục tiêu bài học:1. Kiến thức:- Nhà nước phong kiến tập quyền của Đại Việt phát triển hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao ở thế kỷ XV về các mặt thiết chế chính trị, pháp luật, kinh tế. Đầu thế kỷ XVI, nhà Lê ngày càng suy yếu trên các mặt chính trị - xã hội. Nguyên nhân và hậu quả.- Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh đầu thế kỷ XVI.2. Tư tưởng:- Sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn đến mâu thuẫn xã hội sâu sắc và sự căm thù của các tầng lớp nhân dân làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa.- Bồi dưỡng học sinh ý thức bảo vệ đất nước, chống mọi âm...