/8

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ( I. Tình hình chính trị xã hội)

Upload: NgoCaoMinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2516|Tải về: 6

CHƯƠNG VĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIITiết 47 . Bài 22SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN(Thế kỷ XVI - XVIII)I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘII. Mục tiêu bài học:1. Kiến thức:- Nhà nước phong kiến tập quyền của Đại Việt phát triển hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao ở thế kỷ XV về các mặt thiết

[Ẩn quảng cáo]