Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 24. Hành động nói

Lượt xem:2118|Tải về:15|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: 22/ 02/2012Ngày giảng: 24/02/2012 Tiết 98: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo)I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Sau tiết học này học sinh cần đạt: 1/ Kiến thức: Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói 2/ Kĩ năng: Vận dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói 3/ Thái độ: Sử dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói phù hợp II- GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Qua đó hướng dẫn học sinh biết cách thực hiện các lời nói trong quá trình giao tiếp, cụ thể là trong hành động nói và viết. Giúp học sinh nói đúng, nói chuẩn. III- CHUẨN BỊ: 1/Giáo viên: - SGK, sách giáo viên - Giáo án - Bảng phụ 2/ Học sinh: -SGK, vở viết, bút... - Bài soạn IV- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số Tổng số: Vắng: Có phép: Không phép:...