/6

Bài 24. Hành động nói

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2612|Tải về: 16

Ngày soạn: 22/ 02/2012Ngày giảng: 24/02/2012 Tiết 98: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo)I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Sau tiết học này học sinh cần đạt: 1/ Kiến thức: Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói 2/ Kĩ năng: Vận dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói 3/ Thái độ: Sử dụng các kiểu câu

[Ẩn quảng cáo]