Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 24 khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài

Lượt xem:476|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần: 27Tiết: 54 NS: 12/02/2009 ND: 25/02/2009Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài THẾ KỶ XVIIII/ Mục tiêu: - Kiến thức: + Sự mục nát của CĐPK Đàng Ngoài làm cho kinh tế nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp sa sút, nông dân cơ cực, vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.+ Nhận thấy rõ tính chất quyết liệt và quy mô rộng lớn của phong trào. - tưởng:Bồi dưỡng ý thức căm ghét sự áp bức, cường quyền; đồng cảm với nỗi khổ cực của nông dân, buộc họ phải vùng lên đấu tranh giành chính quyền sống.+ Kính phục tinh thần đấu tranh kiên cường của nông dân và các thủ lĩnh nghĩa quân chống chính quyền phong kiến thối nát. - Kỹ năng: - Sưu tầm ca dao, tục ngữ phản ánh sự căm phẫn của nông dân và các tầng lớp bị áp bức. Tập vẽ bản đồ, xác định địa danh, hình...