/4

Bài 24 khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài

Upload: NgoCaoMinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 731|Tải về: 1

Tuần: 27Tiết: 54 NS: 12/02/2009 ND: 25/02/2009Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài THẾ KỶ XVIIII/ Mục tiêu: - Kiến thức: + Sự mục nát của CĐPK Đàng Ngoài làm cho kinh tế nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp sa sút, nông dân cơ cực, vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.+ Nhận thấy rõ tính

[Ẩn quảng cáo]