/2

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt)

Upload: ChauNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1291|Tải về: 15

Bài 25: SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này. - Vận dụng kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản. II. CHUẨN BỊ: - Chuẩn bị cho học sinh: một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng khổ

[Ẩn quảng cáo]