/14

bài 25 phong trào Tây Sơn mục II

Upload: SutKute.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 391|Tải về: 1

Ngày soạn : 21/04/2011 Ngày giảng : / /2011 Môn Lịch Sử 7 Tiết 53 – Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN ( Tiếp) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM I.Mục tiêu 1. Kiến thức - sau khi học xong baì này học sinh nắm được các mốc quan trọng của phong trào Tây Sơn từ 1773-1785 2. Kĩ năng - qua bài này học sinh biết cách lập niên biểu lịch sử , trình bày các sự kiện lịch sử 3. Tư tưởng - qua bài học này học sinh có ý thức tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc II.Phương tiện dạy học lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài lược đồ chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút III. Hoạt động trên lớp 1.Ổn định tổ chức lớp 2.kiểm tra bài cũ 3.Bài mới ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN  GIÁO VIÊN HỌC SINH   Tiết 53 - Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN ( Tiếp) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 1.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn - 9/1773 hạ được thành Quy Nhơn - Thuyết trình giới thiệu bài mới - Treo lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài - Thuyết trình : mùa xuân năm 1771 ba anh em Nguyễn Nhạc ,Nguyễn Huệ ,Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa ,khi lực lượng đã mạnh nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ đạo lập căn cứ ở Kiên Mĩ ( Tây Sơn – Bình Định ). mùa thu năm 1773 nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn ,tháng 9 năm 1773 nghĩa quân hạ được phủ thành - Mở sách ,vở ghi bài - Quan sát trên bảng lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài - Ghi bài - Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài   Mở rộng : để hạ được thành Quy Nhơn Nguyễn Nhạc đã tự giả vờ bị bắt ,bị nhốt vào cũi rồi sai quân khiêng vào thành nộp cho quân Nguyễn . Nửa đêm Nguyễn Nhạc phá cũi xông ra kết hợp trong đánh ra ngoài đánh vào chỉ trong một đêm nghĩa quân đã hạ được thành Quy Nhơn. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về cách đánh thành Quy Nhơn của nghĩa quân Tây Sơn? - Nhận xét , bổ sung : đây là một cách đánh thông minh , táo bạo, dũng cảm và bất ngờ . Lần đầu tiên nghĩa quân đã hạ được một chanhthành lũy dinh thự của bọn quan lại ,điều đó làm cho uy thế chính trị của chúng bị suy sụp , trái lại uy thế của nghĩa quân lại tăng lên nhanh chóng . - chú ý lắng nghe - Một học sinh trả lời : đây là một cách đánh thông minh táo bạo dũng cảm và bất ngờ   - 1774 mở rộng vùng kiểm soát Quảng Nam ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam . - 1777 bắt giết được chúa Nguyễn . 2.Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút . Nguyên nhân - do Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm - Thuyết trình : sau khi hạ được thành Quy Nhơn nghĩa quân đã kiểm