/14

bài 25 phong trào Tây Sơn mục II

Upload: SutKute.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 613|Tải về: 1

Ngày soạn : 21/04/2011 Ngày giảng : / /2011 Môn Lịch Sử 7 Tiết 53 – Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN ( Tiếp) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM I.Mục tiêu 1. Kiến thức - sau khi học xong baì này học sinh nắm được các mốc quan trọng của pho

[Ẩn quảng cáo]