/2

Bài 27. Sự bay hơi - sự ngưng tụ (tt)

Upload: ChauNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 864|Tải về: 6

Bài 27: SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được ngưng tụ là quá trình ngược của bay hơi. - Biết được sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ. - Tìm được thí dụ thực tế về hiện tượng ngưng tụ. - Tiến hành thí nghiệm để kiêm tra dự đoán về sự ngưng tụ xảy ra nhanh

[Ẩn quảng cáo]