/2

Bài 28, 29: Sự sôi

Upload: NgaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 192|Tải về: 0

NS: NG Tiết 32: Sự sôi A/ Mục tiêu: I/ Mục tiêu: - Mô tả đợc hiện tợng sôi và kể tên đợc các đặc điểm của sự sôi. - Biết cách thực hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu thập đợc từ thí nghiệm. II/ Chuẩn bị: 1,Giáo viên: Mỗi nhóm HS 1 giá đỡ, kẹp, kiềng, lới đốt, nhiệt kế thuỷ ngân, cốc thuỷ tinh, đèn cồn. 2, Học sinh: Giấy kẻ ô vuông + Nghiên cứu bài. B/ các hoạt động dạy - học: I/ ổn định: II/ Kiểm tra: ? HS1: + Hãy điền vào sơ đồ sau: Lỏng Hơi + Tốc độ bay hơi phụ thuộc gì? ? III/ bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  HĐ1: Tạo tình huống học tập (5/) - Yêu cầu HS đọc mẫu đối thoại trong SGK. Hỏi: Theo em, bạn nào nói đúng? -> Muốn biết ai đúng, ai sai thì chúng ta phải làm thí nghiệm -> Bài mới… HĐ2: Làm thí nghiệm về sự sôi (25/) - Yêu cầu HS đọc các bớc thực hành trong 3 phút. -> GV nhắc lại các bớc chính của thí nghiệm (treo bảng phụ ghi tóm tắt các bớc). - GV hớng dẫn HS bố trí thí nghiệm (hình 28.1): Đỗ nớc vào cốc thuỷ tinh (khoảng 100ml) điều chỉnh nhiệt kế để bầu thuỷ ngân không chạm vào cốc. -> GV theo dõi, kiểm tra cách lắp ráp thí nghiệm của các nhóm; nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi làm thí nghiệm. - Yêu cầu HS đọc C5 HĐ3: Vẽ đờng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nớc (10/) - Hớng dẫn HS vẽ đờng biểu diễn trên giấy kẻ ô vuông. -> Yêu cầu nhận xét đờng biểu diễn H’: Khoảng thời gian nào nớc tăng nhiệt độ H’: Nớc sôi ở nhiệt độ nào? Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nớc có thay đổi không? Đờng biểu diễn có đặc điểm gì?  - Đọc mẫu đối thoại và nêu nhận xét. I, Thí nghiệm về sự sôi. Cá nhân đọc kỹ các bớc làm thí nghiệm - Nhóm HS nhận dụng cụ -> bố trí thí nghiệm theo sự hớng dẫn của GV. -> Thực hành phân công trong nhóm: + 1 bạn theo dõi thời gian. + 1 bạn theo dõi hiện tợng xẩy ra trên mặt nớc. + 1 bạn theo dõi hiện tợng xẩy ra trong lòng cốc. + 1 bạn ghi kết quả vào bảng 28.1 - Sau khi làm xong, ghi kết quả vào vở Đọc C5 xác định đúng mục đích TN (ai đúng ai sai) 2, Vẽ đờng biểu diễn. - Dựa vào kết quả thu đợc từ TN vẽ đờng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nớc. - Ghi lại nhận xét về đờng biểu diễn.   IV/ Củng cố: Yêu cầu nhắc lại những đặc điểm của đờng biểu diễn. V/ Hớng dẫn học bài: - Vẽ lại đờng biểu diễn vào vở và nhận xét - BTVN: 28 - 29.4 + 28 - 29.6 ( SBT ) C/ Rút kinh nghiệm: