/2

Bài 28, 29: Sự sôi

Upload: NgaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 341|Tải về: 0

NS: NG Tiết 32: Sự sôi A/ Mục tiêu: I/ Mục tiêu: - Mô tả đợc hiện tợng sôi và kể tên đợc các đặc điểm của sự sôi. - Biết cách thực hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu thập đợc từ thí nghiệm. II/ Chuẩn

[Ẩn quảng cáo]