/7

Bài 28: Ca Huế trên sông Hương

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 1219|Tải về: 1

Bài 28 : Ca Huế trên sông hương & 1 - Đọc – hiểu văn bản Mục tiêu cần đạt: * Kiết thức: Thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn hoá ở cố đô Huế trong một vùng dan ca phong phú về nội dung, giàu có về làn điệu và những con ngườ

[Ẩn quảng cáo]