/2

Bài 28: SỰ SÔI

Upload: ChauNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 660|Tải về: 2

Bài 28: SỰ SÔI I. MỤC TIÊU: - Mô tả được hiện tượng sôi và kể được các đặc điểm sôi. - Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu thập được từ TN. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì và trung thực của học sinh II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: một g

[Ẩn quảng cáo]