/10

bai 29_ anken (co ban)

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 718|Tải về: 2

Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NOHiđrocacbon không no là những hiđrocacbon trong phân tử có liên kết đôi C=C hoặc liên kết ba C(C hoặc cả hai loại liên kết đó.Anken là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết đôi C=C.Ankin là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết ba C(C.Ankađien là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có hai liên kết đôi C=C.Bài 29: ANKENTuần: Tiết PPCT : Ngày soạn : Ngày dạy :I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức :HS biết :Khái niệm, công thức chung của dãy đồng đẳng anken, biết phân loại và gọi tên một số anken đơn giản.Cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng của anken, điều chế và một số ứng dụng của anken.Cách phân biệt ankan với anken bằng phương pháp hóa học. HS hiểu:Vì sao anken có nhiều đồng phân hơn ankan tương ứng.Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng, phản ứng...