/3

Bai 3. Lai mot cap tinh trang (tiep)

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 844|Tải về: 1

Tuần: 02 - Tiết: 03 .Ngày soạn: .…/8/2010Ngày dạy: .… /8/2010Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)I Mục tiêu :1. Kiến thức: HS hiểu và trình bày được nội dung, mục đích, và ứng dụng của phép lai phân tích.Giải thích được vì sao quy chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định.Nêu được ý ng

[Ẩn quảng cáo]