Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai 3. Lai mot cap tinh trang (tiep)

Lượt xem:574|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 02 - Tiết: 03 .Ngày soạn: .…/8/2010Ngày dạy: .… /8/2010Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)I Mục tiêu :1. Kiến thức: HS hiểu và trình bày được nội dung, mục đích, và ứng dụng của phép lai phân tích.Giải thích được vì sao quy chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định.Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.Hiểu và phân biệt được di truyền trội không hoàn toàn với di truyền trội hoàn toàn.2. Kĩ năng Phát triển tư duy lý luận như phân tích, so sánh.Rèn kỹ năng hoạt động nhóm Luyện kĩ năng viết sơ đồ lai.3. TháI độCủng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng sinh học ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bàiKĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình...