/6

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong Hình Học

Upload: PhongTanDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 759|Tải về: 2

Ngày dạy: ……/……/……... Lớp: ……… BÀI 3: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC Tiết 51, 52, 53, 54 I . Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs cần nắm vững - Viết và giải thích được công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) và trục Ox, các đường thẳng x = a, x = b. Hình phẳng giới hạ

[Ẩn quảng cáo]