/5

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc

Upload: ComNam.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 973|Tải về: 3

Ngày soạn: 20/03/2010 Ngày dạy: 22/03/2010 Tiết CT:38. BÀI 30 CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức : Nhằm giúp HS hiểu rõ: - Sự phát triển của kinh tế Bắc Mĩ theo hướng TBCN và sự kìm hãm của chính quyền thực dân Anh là nguyên nhân sâu xa

[Ẩn quảng cáo]