/4

Bai 30 (Lich su lop 10)

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1018|Tải về: 2

SOẠN DẠY Ngày 17 tháng 3 năm 2011 Ngày 23 tháng 3 năm 2011 Bài 30 Tiết PPCT: 38CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐịA ANH Ở BẮC MĨ. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thứcBài học giúp HS hiểu rằng, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản. Việc ra đời một nước tư sản đầu tiên ngoài châu Âu là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển, là sự khẳng định quyết tâm vươn lên nắm quyền thống trị thế giới của giai cấp tư sản. 2. Kĩ năngRèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện 3. Thái độ Chiến tranh giành độc lập thắng lợi, hợp...