/2

bai 30 sinh 7

Upload: LuongHoaiThuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 589|Tải về: 0

Tiết 30Ngày soạn:12/11/09.dạy:16/11/09 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌI.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Thông qua các đại diện-nêu được sự đa dạng của lớp sâu bọ.Trình bày được đặc điểm chung của lớp sâu bọ.Nêu được vai trò thực tiển của lớp sâu bọ.2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát phân tích. Kỹ

[Ẩn quảng cáo]