Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 30 Thụ phấn (tt)

Lượt xem:664|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 19 Ng�y so?n: Tiết: 37 Ng�y d?y: I.Mục tiêu:1.Kiến thức:-Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ -Hiểu hiện tượng giao phấn -Biết được vai trò của con người từ thũ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng 2.Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng quan sát , thực hành 3.Thái độ: II. Phương pháp:-Quan sát tìm tòi -Thảo luận nhóm-Nêu và giải quyết vấn đềIII. Phương tiện: -Giáo viên: tranh ảnh về các hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió -Học sinh ôn lại kiến thức bài trước; đem mẫu vật cây ngôIV. Tiến trình bài giảng1.O�n định (1phút): -Giáo viên:Kiểm tra sĩ số-Học sinh : báo cáo sĩ sốKiểm tra bài cũ (4 phút):-Thụ phấn là gì? -Thế nào là hoa tự thụ phấ và hoa giao phấn?-Nêu đặc điểm của...