/3

Bài 30 Thụ phấn (tt)

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 929|Tải về: 4

Tuần: 19 Ng�y so?n: Tiết: 37 Ng�y d?y: I.Mục tiêu:1.Kiến thức:-Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ -Hiểu hiện tượng giao phấn -Biết được vai trò của con người từ thũ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng 2.K

[Ẩn quảng cáo]