/5

Bài 32 Sinh học 11 Căn bản

Upload: LinhHonCuaGio.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2888|Tải về: 7

Ngày soạn:Ngày dạy:Tiết Bài 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo) I. Mục tiêu: + Nêu được một số hình thức học tập chủ yếu của động vật. + Liệt kê, lấy ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến của động vật + Đưa ra được một số ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.II.

[Ẩn quảng cáo]