Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Bài 32 Sinh học 11 Căn bản

Ngày soạn:Ngày dạy:Tiết Bài 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo) I. Mục tiêu: + Nêu được một số hình thức học tập chủ yếu của động vật. + Liệt kê, lấy ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến của động vật + Đưa ra được một số ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.II. Phương tiện dạy học: Hình vẽ 31.1, 31.2 SGKIII. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: + Khác nhau của tập tính bẩm sinh và tập tính học được. ví dụ ? 2. Nội dung bài mới: Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức* Hoạt động 1.+ Dùng phiếu học tập số 1 (thời gian 10 phút)+ HS nghiên cứu sgk để điền nội dung vào phiếu+ Cho 3 HS báo cáo kết quả trên phiếu của mình+ GV bổ sung và đưa ra đáp án: Phiếu...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1906|Tải về:6|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: