Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 32 Sinh học 11 Căn bản

Lượt xem:2361|Tải về:6|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn:Ngày dạy:Tiết Bài 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo) I. Mục tiêu: + Nêu được một số hình thức học tập chủ yếu của động vật. + Liệt kê, lấy ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến của động vật + Đưa ra được một số ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.II. Phương tiện dạy học: Hình vẽ 31.1, 31.2 SGKIII. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: + Khác nhau của tập tính bẩm sinh và tập tính học được. ví dụ ? 2. Nội dung bài mới: Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức* Hoạt động 1.+ Dùng phiếu học tập số 1 (thời gian 10 phút)+ HS nghiên cứu sgk để điền nội dung vào phiếu+ Cho 3 HS báo cáo kết quả trên phiếu của mình+ GV bổ sung và đưa ra đáp án: Phiếu...