Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Bài 32 Sinh học 12 Căn bản

Ngày soạn:Ngày dạy:TiếtCHƯƠNG II- SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤTBài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNGI/ Mục tiêu:1. Kiến thức:- Nêu được quan niệm hiện đại về nguồn gốc sự sống.- Vẽ được sơ đồ 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sinh giới. So sánh được 3 giai đoạn.- Phân tích được nội dung, kết quả, nhân tố tác động vào từng giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống: Giai đoạn tiến hóa hóa học và giai đoạn tiến hóa tiền sinh học- Tìm hiểu về một số thuyết khác về sự xuất hiện chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất.- Giải thích được vì sao ngày nay, sự sống không thể hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.2. Kĩ năng:- Kĩ năng lập sơ đồ thông qua hoạt động điền sơ đồ câm.- Kĩ năng so sánh, hình thành khái niệm.3. Thái độ:- HS...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:822|Tải về:2|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: