/4

Bài 32 Sinh học 12 Căn bản

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1082|Tải về: 2

Ngày soạn:Ngày dạy:TiếtCHƯƠNG II- SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤTBài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNGI/ Mục tiêu:1. Kiến thức:- Nêu được quan niệm hiện đại về nguồn gốc sự sống.- Vẽ được sơ đồ 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sinh giới. So sánh được 3 giai đoạn.- Phân tích được nội dung, kết quả, nhân tố tác động vào từng giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống: Giai đoạn tiến hóa hóa học và giai đoạn tiến hóa tiền sinh học- Tìm hiểu về một số thuyết khác về sự xuất hiện chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất.- Giải thích được vì sao ngày nay, sự sống không thể hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.2. Kĩ năng:- Kĩ năng lập sơ đồ thông qua hoạt động điền sơ đồ câm.- Kĩ năng so sánh, hình thành khái niệm.3. Thái độ:- HS...