Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/28

Bai 33 Dieu che Hidro - phan ung the

Lượt xem:865|Tải về:1|Số trang:28 | Ngày upload:09/11/2012

Định nghĩa phản ứng oxi hóa khử, cho ví dụ, chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, sự khư,� sự oxi hóa. Giải thích.I/ Điều chế khí hiđro1. Trong phòng thí nghiệma. Nguyên liệuĐể điều chế oxi ta dùng những chất như thế nào?Chất giàu oxi dễ phân hủy ở nhiệt độ cao.Vậ�y để điều chế Hiđro ta dùng những chất như thế nào?Chất có chứa nguyên tử H trong phân tử.Cho ví dụ 1 vài chất cụ thể?Axit clohiđric: HClAxit sunfuric loãng: H2SO4 loãngKim loại: Zn, Fe, Al, Mg .Nếu chỉ có axit thì có phản ứng hóa học không?Không có phản ứng hóa học xảy ra.Để phản ứng hóa học xảy ra còn cần thêm chất nào ?a. Nguyên liệuAxit: HCl hay H2SO4 loãng.Kim loại: Zn, Fe, Al, Mg.I/ Điều chế khí hiđro1. Trong phòng thí nghiệma. Nguyên liệuI/ Điều chế khí hiđro1. Trong phòng thí nghiệmb. Nguyên tắcTừ axit và kim loại làm thế nào để có...