/3

bai 36 sinh hoc 11 nang cao (cuc hay)

Upload: LinhHonCuaGio.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1847|Tải về: 15

BÀI 36 : PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOAI. MỤC TIÊU BÀI HỌC:- Kiến thức: - Hiểu được sự ra hoa chịu chi phối của chất điều hòa sinh trưởng, ngoại cảnh và di truyền- Nắm được khái niệm về hoocmôn ra hoa- FLORIGEN- với sự hiện diện của phitôhoocmôn- Thấy rõ sự ra hoa phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng và

[Ẩn quảng cáo]