/5

Bai 36. Tieu chuan an uong - nguyen tac lap khau phan

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2394|Tải về: 1

Tuần: 19 - Tiết: 38.Ngày soạn: .…/12/2010Ngày dạy: .… /12/2010Bài : 36Tiêu chuẩn ăn uốngnguyên tắc lập khẩu phầnI. Mục tiêu:1. Kiến thức- Trình bày được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đối tượng khác nhau.- Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm chính.-

[Ẩn quảng cáo]