/5

Bai 36. Tieu chuan an uong - nguyen tac lap khau phan

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1939|Tải về: 1

Tuần: 19 - Tiết: 38.Ngày soạn: .…/12/2010Ngày dạy: .… /12/2010Bài : 36Tiêu chuẩn ăn uốngnguyên tắc lập khẩu phầnI. Mục tiêu:1. Kiến thức- Trình bày được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đối tượng khác nhau.- Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm chính.- Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác đinh khẩu phần.2. Kỹ năng.- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống.3. Thái độGiáo dục ý thức tiết kiệm nâng cao chất lượng cuộc sống.II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu nguyên tắc xây dựng khẩu phần hàng ngày đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.- Kỹ năng xác định giá trị: cần cung cấp hợp...