/3

Bai 39. TH - Tim hieu thanh tuu chon giong vat nuoi va cay trong

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 7525|Tải về: 23

Tuần: 21 - Tiết: 42.Ngày soạn: .…/01/2010Ngày dạy: .… /01/2010Bài 39: Thực hànhTìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngI Mục tiêu :1. Kiến thức : - HS phải biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo chủ đề.- HS biết cách phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra

[Ẩn quảng cáo]