/3

Bai 39. TH - Tim hieu thanh tuu chon giong vat nuoi va cay trong

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 6705|Tải về: 18

Tuần: 21 - Tiết: 42.Ngày soạn: .…/01/2010Ngày dạy: .… /01/2010Bài 39: Thực hànhTìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngI Mục tiêu :1. Kiến thức : - HS phải biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo chủ đề.- HS biết cách phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu.2. Kĩ năng :* Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình* Rèn kĩ năng hoạt động nhómII. phương pháp dạy- học - Thực hành. - đáp tìm tòi. - Dạy học nhóm. III. phương tiện dạy- học* Tư liệu như SGK tr. 115.* Bảng phụ.IV. tiến trình dạy – học 1. định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Sự chuẩn bị của HS 3. Bài giảng.Hoạt động 1Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngHoạt động dạyHoạt động họcNội dungGV yêu cầu:- Hãy sắp xếp tranh theo chủ...