/5

Bài 40_Quần xã sinh vật

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 609|Tải về: 2

§40. QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃI/. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học xong bài này học sinh cần phải + Nêu được khái niệm về quần xã sinh vật và cho VD + Biết được một số đặc trưng cơ bản của quần xã + Thấy được mối quan hệ giữa các loài trong quần xã - Kỹ năng: Quan sát, phân t

[Ẩn quảng cáo]