Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 40_Quần xã sinh vật

Lượt xem:396|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

§40. QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃI/. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học xong bài này học sinh cần phải + Nêu được khái niệm về quần xã sinh vật và cho VD + Biết được một số đặc trưng cơ bản của quần xã + Thấy được mối quan hệ giữa các loài trong quần xã - Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh - Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống, giáo dục học sinh tinh thần đoàn kếtII/. CHUẨN BỊ: 1). Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu tham khảo 2). Học sinh: Xem trước bài 40, xem lại kiến thức về các dạng quan hệ giữa các loài sinh vậtIII/. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1). Ổn định lớp: Kiểm diện (1’) 2). Kiểm tra bài cũ: 4’ - Thế nào là biến động số lượng cá thể...