/4

Bài 42 Tiết 49 CB Hệ sinh thái

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1018|Tải về: 8

BÀI : 42 ((((((((((( ( ((((((((((((A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Sau khi học bài này học sinh cần:Trình bày được khái niệm thế nào là một hệ sinh thái, lấy được ví dụ minh họa, đồng thời chỉ ra được các thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó.Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.B. PH

[Ẩn quảng cáo]