/4

Bài 42 Tiết 49 CB Hệ sinh thái

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 692|Tải về: 7

BÀI : 42 ((((((((((( ( ((((((((((((A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Sau khi học bài này học sinh cần:Trình bày được khái niệm thế nào là một hệ sinh thái, lấy được ví dụ minh họa, đồng thời chỉ ra được các thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó.Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:1. Phương pháp dạy học: Thảo luận nhóm, hỏi đáp, diễn giảng. 2.Phương tiện dạy học:Hình 42.1 hình 42.2 hình 42.3.Sách giáo khoa.C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sỉ số.2. Kiểm tra bài cũ:* Thế nào là diễn thế sinh thái? Em hãy mô tả một diễn thế sinh thái ở địa phương em mà em biết.3. Nội dung bài mới:HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG HỌC SINHNỘI DUNGEm hãy quan sát hình 42.1 và kiến thức đã học ở lớp 9 em hãy nêu khái niệm về...