/5

Bai 44. Anh huong lan nhau giua cac sinh vat

Upload: BoBenh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 391|Tải về: 0

Tuần: 24 - Tiết: 46. Ngày soạn: .…/02/2010 Ngày dạy: .… /02/2010 Bài 44. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật   I Mục tiêu : 1. Kiến thức: - HS hiểu và trình bày được thế nào là nhân tố sinh vật. - Nêu được những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài. - Thấy được lợi ích

[Ẩn quảng cáo]