/4

Bai 44. TH Tim hieu chuc nang (lien quan den cau tao) cua tuy song

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1440|Tải về: 3

Tuần: 24 - Tiết: 46.Ngày soạn: .…/02/2010Ngày dạy: .… /02/2010Bài : 44Thực hành: tìm hiểu chức năng(liên quan đến cấu tạo)của tủy sốngMỤC TIÊU1. Kiến thức- Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định.- Từ kết quả quan sát qua thí nghiệm.+ Nêu được chức năng của tuỷ sống, phỏng đoán được thành phần cấu tạo vcủa tuỷ sống.+ Đối chiếu với cấu tạo của tuỷ sống để khẳng định mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng.2. Kĩ năng- Rèn luyện kĩ năng thực hành.3. Thái độ- Giáo dục tính kỉ luật, ý thức vệ sinh.CÁC KĨ NĂNG GIÁO TRONG BÀI- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát GV làm mẫu để tìm hiểu chức năng của tủy sống.- Kỹ năng hợp tác lăng nghe tích cực- Kĩ năng ứng xử/ giao tiếp trong khi làm thí nghiệm- Kĩ năng quản lí thòi gian và đảm nhận trách nhiệm.III. ương...