/7

Bài 47 vacxin phòng bệnh cho vật nuôi

Upload: HaThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1349|Tải về: 8

THIẾT KẾ BÀI DẠYNgày soạn :Ngày dạy : Lớp dạy :Tiết thứ : Bài 47:VẮCXIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔIA Mục tiêu bài học :1 Kiến thức :-Nêu được khái niệm văcxin ,tác dụng của văcxin .-Chỉ ra được cách bảo quản và sử dụng một số loại văcxin thông thường phòng bệnh cho vật nuôi.- Nêu được cách dùng văcxin phòng bệnh cho vật nuôi.2 Kỹ năng: Chọn lựa được loại văcxin cần tiêm cho vật nuôi.3 Thái độ :Tích cực hưởng ứng ,vận động gia đình tiêm văcxin phòng bệnh cho vật nuôi .B Trọng tâm bài dạy :Tác dụng của văcxinC Chuẩn bị :1 Giáo viên :- SGK, SGV- Hình 73, 74-Sơ đồ tác dụng tiêm phòng cho vật nuôi .-Bài tập SGK/ 1242 Học sinh : SGK, xem trước bài 47D Tiến trình bài dạy:1 Ổn định lớp:2 Kiểm tra bài củ:-Trình bày nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi?-Nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi...