/8

bai 48: Sự đa dang của lớp thú ... huyệt bộ thú túi

Upload: HaiVo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2190|Tải về: 10

GVHD: Lê Nguyễn Hồng Hạnh GVGD:Nguyễn Thị Thanh Thúy Lớp: Sinh-KTNN K34 Ngày soạn: Ngày dạy: GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Môn: SINH HỌC 7 Tiếi 50: Bài 48:-ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI I, Mục tiêu : Kiến thức : Hiểu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, tập tính. Giải thích được

[Ẩn quảng cáo]