/4

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiết 1)

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2299|Tải về: 3

Tiết 58: Vai trò của Thực vật đối với Động Vật và đối với đời sống con người (tiết 1)A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài HS phải - Học sinh hiểu rõ thực vật cung cấp ôxi , thức ăn , nơi ở và sinh sản cho động vật. - Rèn kĩ năng quan sát ,mô tả, phân tích ,biết vận dụng hiểu biết thực tế vào bài học. -

[Ẩn quảng cáo]