Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai 5. Lai hai cap tinh trang (tiep theo)

Lượt xem:947|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 03 - Tiết: 05 .Ngày soạn: .…/8/2010Ngày dạy: .… /8/2010Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo)I Mục tiêu :1.Kiến thức: - Hs hiểu và giải thích được kết quả lai lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen. - Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập đối với chọn giống và tiến hoá.2.Kĩ năng : - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.ii. phương pháp dạy- học - Trực quan. - Vấn đáp tìm tòi. - Phân tích thông tin. - Dạy học nhóm. Iii. phương tiện dạy- học- Tranh phóng to hình 5 SGK- Bảng phụ ghi nội dung bảng5.iv. tiến trình dạy – học 1. định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội ta phải làm gì? 3. Bài giảng. Hoạt động 1Menđen giải...