/3

Bai 5. Lai hai cap tinh trang (tiep theo)

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1429|Tải về: 0

Tuần: 03 - Tiết: 05 .Ngày soạn: .…/8/2010Ngày dạy: .… /8/2010Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo)I Mục tiêu :1.Kiến thức: - Hs hiểu và giải thích được kết quả lai lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen. - Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập đối với chọn giống và tiế

[Ẩn quảng cáo]