/5

Bài 52. Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 938|Tải về: 10

Tuần: 28 - Tiết: 54.Ngày soạn: …/03/2010Ngày dạy: .… /03/2010Bài 52PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNVÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆNMỤC TIÊU1. Kiến thức - Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.- Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ, nêu rõ các điều ki

[Ẩn quảng cáo]