Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 52. Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

Lượt xem:693|Tải về:10|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 28 - Tiết: 54.Ngày soạn: …/03/2010Ngày dạy: .… /03/2010Bài 52PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNVÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆNMỤC TIÊU1. Kiến thức - Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.- Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ, nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện.- Nêu rõ ý nghĩa của phản xạ có điều kiện đối với đời sống.2. Kĩ năng- Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích tình hình.- Rèn tư duy so sánh, liên hệ thực tế.- Kĩ năng hoạt động nhóm.3. Thái độ Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, sự hình thành và...