Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Lượt xem:2235|Tải về:5|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 29. Ngày soạn: 11/03/2011Tiết 56. Ngày giảng: 16/03/2011Bài 53. HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1. Kiến thức: -Nêu được ‎ nghĩa của sự thành lập và ức chế của PXCĐK - HS phân biệt được những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật và thú nói riêng - HS trình bày được vai trò của tiếng nói, chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở con người 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Có ý thức học tập bộ mônIII Đồ dùng dạy học GV:Chuẩn bị các tư liệu về hoạt động thần kinh ở người. HS : đọc bài trước ở nhàIV. Tiến trình dạy học 1. ổn định(1’)...