Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai 54 sinh hoc 9

Lượt xem:1078|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết: 57 Ngày 21/03/2010.Bài 54: ô nhiễm môi trườngi. Mục tiêu.Học xong bài này, Hs phải:- Nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.- Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.II. Đồ dùng dạy học1. Gv: - Tranh ảnh về tác nhân gây ô nhiễm môi trường2. Hs: - Nghiên cứu bài học, lầy các ví dụ thực tế. Kẻ bảng vào vởiii. hoạt động dạy - học.1. định tổ chức.2. Kiểm tra bài cũ.- Hãy chỉ ra các tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên.3. Bài mới.Hoạt động 1: Tìm hiểu ô nhiễm môi trường là gì?Hoạt động của Gv Hoạt động của HsGv nêu các câu hỏi:- Em hiểu ô nhiễm môi trường là gì?- Ô nhiễm môi trường do những hoạt động nào gây ra?Gv...