/2

Bài 56-57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình ... trường ở địa phương

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2165|Tải về: 3

Ngày dạy : ...................... 32 61 thực hành: tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương. I. Mục tiêu: - Giúp HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó dề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. - Rèn cho HS kĩ năng thực hành. - Giáo dục cho HS ý thức phònh chống ô nhiễm môi trường. II. Phương tiện, chuẩn bị: 1. GV: - Bảng 56.1 và 56.3 2: HS: - Giấy, bút, phiếu học tập. III. pháp - Quan sát, vấn đáp, diễn giảng, thảo luận nhóm, nêu vấn đề . IV. Tiến trình lên lớp: 1. định tổ chức: 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Giới thiệu bài : Môi trường của chúng ta ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Vậy thực tế ô nhiễm diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức  HĐ 1: - GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả kiểm tra. - HS: Các nhóm viết nội dung đã điều tra được vào giấy khổ to ( và trình bày trên bảng. - GV cho các nhóm thảo luận kết quả ( HS: Trình bày bảng 56.1 - 56.3 sgk) ( Các nhóm có cùng nội dung nên sẽ có vấn đề trùng nhau) *GDMT : - GV yêu cầu các nhóm rút ra nhận xét về vấn đề thực tế ô nhiễm ở địa phương ( Đưa ra phương pháp cải tạo môi trường ở địa phương. - GV cho các nhóm thảo luận về vấn đề này. - GV yêu cầu HS nhận xét ý kiến của bạn và bàn về vấn đề thực hiện. - GV nhận xét, đánh giá đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề mức độ ô nhiễm và biện pháp khắc phục. - GV đồng ý với biện pháp mà HS đã thảo luận và thống nhất. II. Báo cáo kết quả điều tra về môi trường ở địa phương.   4. Củng cố và luyện tập + GV nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm. + Khen các nhóm làm tốt, nhắc nhở các nhóm còn thiếu sót. 5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà - Nghiên cứu trước chương IV: Bảo vệ môi trường. V. Rút kinh nghiệm