/2

Bài 56-57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình ... trường ở địa phương

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2564|Tải về: 4

Ngày dạy : ...................... 32 61 thực hành: tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương. I. Mục tiêu: - Giúp HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó dề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. - Rèn

[Ẩn quảng cáo]