Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bài 56. cây phát sinh giới động vật

Lượt xem:1019|Tải về:3|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Trường TH Pháo đài 2 Tuần 31 Ngày soạn: 10/ 3/ 2012 Tiết 59 Bài 56 : CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT1/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:a.kiến thức:- HS nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động vật là các di tích hoá thạch. HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm động vât trên cây phát sinh động vật.b. năng:- Rèn kỹ năng quan sát so sánh, Kỹ năng hoạt động nhóm.c. độ:- Giáo dục ý thức yêu thích môn học.2/ CHUẨN BỊ: a- GV: Tranh sơ đồ hình 56.1 SGK. Tranh cây phát sinh động vật.b- HS: Vẽ trước cây phát sinh động vật. 3/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP:a. Ổn định lớp (1 phút)b. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)Hãy cho biết trong quá trình sinh sản động vật đã tiến hoá như thế nào ?c. Vào bài: (1 phút)Ngày nay dựa vào những đặc điểm hoàn thiện dần các...