/4

bai 8.tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1111|Tải về: 4

Ngày soạn : Ngày dạy: Người hướng dẫn:Phạm Thị Thu Người soạn:Ngô Thị Hạnh §8 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ -----(((----- I. MỤC TIÊU BÀI DẠY : -HS biết các tính chất cơ b

[Ẩn quảng cáo]