/2

Bài 9. Công thức hóa học

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 162|Tải về: 0

Tuần 6 Ngày soạn: 13/09/2010Tiết 12 Ngày dạy: 15/09/2010 BÀI 9: CÔNG THỨC HOÁ HỌCI. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1.Kiến thức : Biết được CTHH của đơn chất, hợp chất, ý nghĩa của CTHH. Vận dụng vào viết công thức và tính phân tử khối của chất.2. Kỹ năng : Quan sát công thức hóa học cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết CTHH của đơn chất và hợp chất. Viết đúng công thức hoá học của một chất khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên chất và ngược lại. Nêu được ý nghĩa của công thức hóa học cụ thể.3. Thái độ : Học sinh yêu thích bộ môn.4. Trọng tâm: Cách viết công thức hóa học của một chất. Ý nghĩa của công thức hóa học.II. CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy học:a. GV: Hình vẽ mô hình kim loại đồng ,...