/6

bai 9 - Sinh học 11 Cơ bản

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 430|Tải về: 1

Người Soạn: Thiên Cẩm TúyNgày Soạn: 6/10/2010Tiết………….lớp………Bài 9: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4, VÀ CAMI. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 bao gồm pha sáng và pha tối.Trình bày dược đặc điểm của thực vật C4 : sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao.Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.2. Kĩ năng:- Rèn một số kĩ năng: phân tích so sánh, quan sát hình ảnh.- Thí nghiệm phân tích các sắc tố chính.3. Thái độ: - Giải thích được sự thay đổi của các loài thực vật ở các vùng khác nhau.II. NỘI DUNG TRỌNG TÂMQuang hợp ở thực vât C3: Pha sáng và pha tối quang hợp.Phân biệt được thực vật C3 C4, CAMIII. THIẾT BỊ DẠY HỌC:- Tranh hình SGK phóng to- Sơ...