/6

bai 9 - Sinh học 11 Cơ bản

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 983|Tải về: 3

Người Soạn: Thiên Cẩm TúyNgày Soạn: 6/10/2010Tiết………….lớp………Bài 9: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4, VÀ CAMI. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 bao gồm pha sáng và pha tối.Trình bày dược đặc điểm của thực vật C4 : sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế b

[Ẩn quảng cáo]