/3

Bai Aminoaxit (lop 12 ban co ban)

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 653|Tải về: 3

Bài soạn :Bài 8: AMINO AXITI. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC : 1. Kiến thức :Biết ứng dụng và vai trò của amino axit.Hiểu cấu trúc phân tử và tính chất hoá học cơ bản của amino axit. 2. Kĩ năng:Nhận dạng và gọi tên các amino axit.Viết chính xác các phương trình phản ứng của amino axit.Quan sát và giải thích c

[Ẩn quảng cáo]