/3

bai chân, tay, tai, mắt, miẹng

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 475|Tải về: 1

Tuần : 12 Ngày soạn : 25/10/2008 Tiết : 45 Ngày dạy : 4 /11/ 2008 CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG(hướng dẫn đọc thêm)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 1. Kiến thức Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện. 2. Kĩ năng - Biết ứng dụng nội dung truyện vào thực tế cuộc sống. - Kể lại được truyện - Tìm được một số biểu hiện trong cuộc sống nói lên tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. 3. Thái độ Quí trọng tinh thần tập thể, đoàn kết với mọi người. II. CHUẨN BỊ : - GV : Soạn giáo án, tham khảo tài liệu , viết bảng phụ- HS : HS đọc – Trả lời câu hỏi SGK trước ở nhà.III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :NỘI DUNG HOẠT ĐỘNGHOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG HỌC SINH+ Hoạt động 1 : Khởi động: (5 phút) - Ổn định lớp. - Kiểm tra . -...