/3

bai chân, tay, tai, mắt, miẹng

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 832|Tải về: 1

Tuần : 12 Ngày soạn : 25/10/2008 Tiết : 45 Ngày dạy : 4 /11/ 2008 CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG(hướng dẫn đọc thêm)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 1. Kiến thức Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện. 2. Kĩ năng - Biết ứng dụng nội dung truyện vào thực tế cuộc sống. - Kể lại được truyện - Tìm được một số biểu

[Ẩn quảng cáo]